Th1
06

KEO WBP SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VAN

Trong ngành sản xuất ván ép, rất nhiều người đã từng mua hoặc bán ván ép WBP hay ván phủ keo. Nhưng chỉ có một số ít người biết ý nghĩa thật sự của từ WBP. Vậy WBP có nghĩa là gì?

WBP là tên viết tắt của cụm từ “Water Boiled Proof” trong tiếng Anh, có nghĩa là “không thấm trong nước sôi”. Nếu bạn dùng keo WBP cho ván ép, ván ép phủ phim thì bề mặt của của ván sẽ tiếp xúc với các điều kiện tự nhiên ngoài trời, nước, độ ẩm trong một thời gian dài (một số có thể là vĩnh viễn) mà không bị tách lớp. Giống như từ “MR” có nghĩa là chống ẩm (Moisture Resistance), “WBP” không phải là tên của một loại keo cụ thể mà là tính năng hay đặc trưng của loại keo được dùng. Nếu một loại keo có thuộc tính “chống thấm trong nước sôi”, keo đó được gọi là keo WBP.

Phương pháp đơn giản để kiểm tra ván ép có dùng keo WBP không đó là đặt mảnh ván ép đó vào nước sôi. Nếu mảnh ván ép đó không bị tách lớp trong nước sôi trong một thời gian dài, chúng ta có thể kết luận rằng mảnh ván ép đó có phủ keo WBP.

Có 2 loại keo WBP thông thường là keo melamine và keo phenolic. Nói chung, ván ép phủ keo WBP (loại keo melamine thường) có thể nấu trong nước sôi từ 4-8 tiếng mà không bị tách lớp, trong khi ván ép phủ keo WBP (loại keo melamine tốt hơn) có thể ở trong tình trạng như trên từ 10 đến 20 tiếng còn thời gian dành cho ván ép sử dụng keo WBP (loại phenolic) là từ 24 đến 72 tiếng. Loại keo phenolic tốt nhất có thể xem như là chất kết dính vĩnh viễn. Tuy nhiên, khả năng chống chịu trong môi trường nước sôi của ván ép không chỉ phụ thuộc vào chất lượng keo WBP mà còn phụ thuộc vào tay nghề của người làm ra sản phẩm

Leave a Reply

G�i ngay
Chat zalo